Ciśnienie atmosferyczne dla m. Szczecin (Model GFS)
Bar type chart
Maksymalne porywy wiatru w km/h dla m. Darłowo (Model GFS)
Line type chart without curve